Hem   |   Mottagning   |   Psykoterapi   |   Gruppterapi   |   Handledning   |   Länkar   |   Kontakt

Handledning

Handledning innebär ett utrymme där man som personal eller terapeut får möjlighet att fritt tala om sitt ärende. Här sker en inventering, sortering och reflektion kring vad som gäller ärendet och till vad som hör till mig som person i ärendet. Det är först efteråt man kan tala om vad som hänt och vad det var. Allt arbete med människor innebär arbete med en själv. Därmed är handledning i någon form nödvändigt, så att man gör det man behöver och inte kommer på avvägar. Handledning förebygger också överbelastning.

Ofta sker handledningen i grupp, vilket innebär att man får tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenheter. Handledaren arbetar med att skapa ett tryggt klimat, så att alla i gruppen kan komma till tals. Eller arbetar med att gruppen ännu inte är trygg och vilka lärdomar som finns i det.

Copyright © Paul Benér 2023-01-19 paul@paulbener.se och mbjweb