Hem   |   Mottagning   |   Psykoterapi   |   Gruppterapi   |   Handledning   |   Länkar   |   Kontakt

Länkar

Psykologcentrum i Malmö

Riksföreningen PsykoterapiCentrum

Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik

Institut for Gruppeanalyse Köpenhamn

Svenska föreningen för gruppsykoterapi

Group-analytic Society International (GASi), London

International Experiential Dynamic Therapy Association

Sällskapet för existentiell psykoterapi

Psykodynamiskt.nu

Psykodynamiskt forum

Karnac Books

Sveriges Psykologförbund

Sverigehälsan (Psykoterapiutbildning)

Ersta Sköndal Högskola

BrolinWestrell

Samrådsforum för psykoterapi

Copyright © Paul Benér 2023-01-19 paul@paulbener.se och mbjweb