Hem   |   Mottagning   |   Psykoterapi   |   Gruppterapi   |   Handledning   |   Länkar   |   Kontakt

Gruppterapi

Nu finns möjlighet att till lägre kostnad arbeta med psykoterapi i grupp!

Eftersom utbudet av psykoterapi är begränsat och oftast innebär individuell psykoterapi vill vi kunna erbjuda och utveckla möjligheten att gå i gruppterapi. Att möta och kommunicera med andra i en grupp om 6–8 deltagare är en meningsfull upplevelse där man kan få stöd och hjälp på många sätt. Gruppledaren Paul Benér har en 4-årig utbildning i gruppterapi med handledning från Institutet för Gruppeterapi, Köpenhamn och har arbetat med gruppterapi sedan 2010. Gruppen är halvöppen, vilket innebär att gruppmedlemmar kan börja och avsluta när de behöver.

Läs artikel om gruppterapi! (pdf)

Allmänt om gruppterapi  |  Varför hjälper gruppterapi?  |  Hur går det till?

Copyright © Paul Benér 2023-01-19 paul@paulbener.se och mbjweb