Hem   |   Mottagning   |   Psykoterapi   |   Gruppterapi   |   Handledning   |   Länkar   |   Kontakt

Mottagning

Jag är specialiserad på psykoterapi, gruppterapi och handledning och utbildning. Jag strävar efter att erbjuda en säker plats för utveckling av personliga egenskaper och förmågor. Psykodynamisk psykoterapi innebär arbete med relationen här och nu, vilket ger tillgång till omedvetna kunskaper och självutveckling.

Arbetar med psykoterapi, gruppterapi, jagstrukturerande psykoterapi, psykoterapihandledning och handledning i psykosocialt arbete. Erfarenhet av handledning av familjehem och psykoterapi med unga utifrån jagstrukturerande psykoterapi i samarbete med Aleris Nåjden.

Lärare och kursledare för Basutbildning i psykoterapi vid Sverigehälsan AB och Handledarutbildning i psykosocialt arbete tillsammans med Ersta Sköndal Högskola. Handledning av medarbetare och chefer i grupp eller individuellt (”coaching”). Företagspsykolog med inriktning på psykisk hälsa, personlig utveckling och krishantering. Arbetet innehåller inventering, fokusformulering och reflektion som möjliggör personlig utveckling.

Företagshälsovård som fokuserade samtalskontakter och coachning av medarbetare och chefer. Samarbetar med BrolinWestrell, P A T Management, Sverigehälsan AB och tidigare Astra Zeneca, Ericsson Mobile.

Fortsättning ›››

Copyright © Paul Benér 2023-01-19 paul@paulbener.se och mbjweb