Hem   |   Mottagning   |   Psykoterapi   |   Gruppterapi   |   Handledning   |   Länkar   |   Kontakt

Min gedigna psykoterapeutiska erfarenhet och kunskap är ett fundament som gör att jag kan hantera villkoren för hur en kontakt etableras och utvecklas, så att personen kan använda utrymmet till förändring och utveckling. Empati med hinder för förtrolighet och med olika personliga svårigheter, liksom mod att leta upp och möta angelägna föreställningar, är bland de viktiga redskap jag äger i min profession.

Tjänster

 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Korttidsterapi
 • Gruppterapi
 • Utbildningsterapi, "Egenterapi"
 • Företagspsykologi
 • Problem- och lösningsorienterade samtal
 • Parterapi
 • Krisbehandling
 • Jagstrukturerande psykoterapi vid psykosproblematik
 • Handledning i psykoterapi, behandlingsarbete och psykosocialt arbete
 • Utbildning i Grundläggande psykoterapi och
  Handledarutbldning i psykosocialt arbete

Copyright © Paul Benér 2023-01-19 paul@paulbener.se och mbjweb