Hem   |   Mottagning   |   Psykoterapi   |   Gruppterapi   |   Handledning   |   Länkar   |   Kontakt

Gruppterapi – Allmänt om gruppterapi

En psykoterapigrupp består vanligtvis av 6–8 personer som samlas en gång per vecka. Gruppsykoterapeuten samlar och väljer ut gruppdeltagare som har behov och vill gå i gruppterapi. Gruppen kan vara sluten och träffas vanligen ca 2 år eller vara i halvöppen form, där gruppdeltagare börjar i en redan pågående grupp där någon slutat och lämnat en plats. Därmed kan deltagarna välja den tid de går i gruppen och både start och avslutning blir mer individuell.

Att gå i gruppsykoterapi är ett mycket bra alternativ för den som vill gå i psykoterapi. I en grupp kan man få stöd, spegling av sin person och idéer när det gäller sin livssituation.

Att höra andra berätta om sitt liv, om sina känslor och tankar, innebär ofta att man får nya perspektiv på sig själv och det man själv har i sitt "bagage". Att dela sin oro och sina farhågor med andra kan ofta innebära att både problem och lösningar förtydligas och förändras. Sekretessen är viktig. Det som anförtros skall stanna inom gruppen.

Psykoterapi i grupp är användbart till många olika problem och hinder i livet, som har att göra med personliga och mellanmänskliga problem. Gruppterapi och gruppanalys används också för att förstå och arbeta med skeenden i organisationer och personalgrupper.

Gruppen har en central plats i våra liv, allt från familj till funktioner i samhället. Individens förhållande till den sociala världen kan ses utifrån både ett snävare och vidare perspektiv. Liksom i psykodynamisk psykoterapi är det övergripande målet i gruppterapi att öka medvetenheten om omedvetna processer och motiv.

Oavsett arbetsform strävar all psykodynamisk psykoterapi efter dialog och sanning. Målet är individens frigörelse och kreativitet, som upplevs som en känsla av sant, genuint själv. Att tala fritt i individuell psykoterapi motsvaras i gruppterapi av den fria diskussionen mellan gruppens medlemmar.

Gruppledarens uppgift är att stödja de konstruktiva krafterna i gruppen och underlätta det terapeutiska arbetet, processen. Gruppterapi är att förstå gruppens liv och den enskilde medlemmen i gruppen. Förståelse i, av och genom gruppen. Ett nätverk av samspelet mellan alla psykiska medvetna och omedvetna processer i gruppen kallas gruppens matrix. Gruppen och de enskilda deltagarna påverkar och påverkas av detta nätverk.

Känslomässiga problem är till stor del ett resultat av upplevelser i sociala sammanhang, inom familjer och samhälleliga institutioner, alltså i de kommunikativa processerna mellan människor. Personliga svårigheter kan därför självklart behandlas i grupp.

Gruppterapi  |  Varför hjälper gruppterapi?  |  Hur går det till?

 

Copyright © Paul Benér 2023-01-19 paul@paulbener.se och mbjweb