Hem   |   Mottagning   |   Psykoterapi   |   Gruppterapi   |   Handledning   |   Länkar   |   Kontakt

Gruppterapi – Hur går det till?

Gruppen möts torsdagar 17:00–18:30.

Vi har plats för åtta deltagare i gruppen, med mig som ledare inräknad. Jag som gruppledare samtalar med var och en innan gruppen startar för att informera om gruppen och precisera vad man behöver hjälp med och vill uppnå. Man får hjälp och kan hjälpa andra att skapa öppenhet, samhörighet och förtroende genom utbyte av erfarenheter, tankar, drömmar och fantasier. Sekretessen är sträng. Det vi talar om kan vi inte tala med andra om eller med varandra utanför grupptiden. Vi umgås inte eller känner varandra sedan tidigare.

Varje möte är en och en halv timme, en gång i veckan. Avgiften är 350: - kr per gång, och betalas i slutet av var månad.

Lokalen är på andra våningen på PsykologCentrum, Södra Förstadsgatan 13.

Gruppterapi  |  Allmänt om gruppterapi  |  Varför hjälper gruppterapi?

Copyright © Paul Benér 2023-01-19 paul@paulbener.se och mbjweb